Tarım ve Gıda

Dijital Veriler Daha İyi Toprak Yönetimi Sağlıyor

0

Tarımda sınırlı kaynaklar denilince akla ilk gelen su oluyor. Kötü haber şu ki, tıpkı su gibi, toprak da insan faaliyetleri sonucunda hızla bozulan sınırlı bir kaynaktır. İyi haber: Araştırma, çiftçilere, toprak sahiplerine ve politika yapıcılara gidişatı değiştirecek yeni araçlar sağlıyor.

Dijitalleşme birçok sektörde oyunun kurallarını değiştiriyor ve tarım da bir istisna değil. Yıllardır teknolojik yenilikler; çiftçilerin daha verimli ve sürdürülebilir çalışmasına yardımcı oluyor. Artık veriye dayalı içgörüler; başarılı tarımın en kritik parçası olan toprağın sağlığını iyileştirmede onlara rehberlik edebilir.

Çiftçilerin ve toprak sahiplerinin, topraklarının nasıl performans gösterdiğini anlayacak araçlara ve bilgi birikimine sahip olduğundan emin olmak önemlidir. Topraklarının sağlığını iyileştirmek için hangi eylemleri gerçekleştirebilecekleri ve hangilerinden kaçınmaları gerektiği hakkında bilgiler de aynı şekilde gerekli… Politika yapıcılar tarafından, toprak sağlığını her yerde destekleyen politikaları formüle etmek için de verilere ihtiyaç vardır.

Veriler nerede?

Yıllardır dünyanın dört bir yanındaki ülkeler; toprakları hakkında veri topluyor ve çiftçiliği optimize etmek için stratejiler buluyor. Örneğin Avusturya’da; toprağa minimum düzeyde zarar veren (yani, çiftçilik yapmayan) ve toprak altındaki doğal biyolojik süreçleri destekleyen bir tarım sistemi olan koruma amaçlı tarım konusunda çok sayıda araştırma bulunmaktadır. Bu, daha sağlıklı toprak ve daha verimli mahsul üretimine yol açar. Araştırmacıların, sınırlı bir su kaynağından en iyi şekilde yararlanmanın bir yolu olarak asmalarda kıt sulamanın etkilerini araştırdığı İspanya, Murcia’da da uzun vadeli deneyler yürütülüyor.

Bu yerel deneylerden elde edilen veriler, belirli coğrafi ve iklimsel bağlamlarda işe yarayan veya yaramayan çiftçilik stratejilerine ilişkin önemli bilgiler sağlayarak, topraklarımızı iyileştirmeye yönelik küresel arayışta önemli bir rol oynayabilir.

Sorun şu ki, bu verilerin çoğu; AB düzeyinde başkaları tarafından kullanıma hazır veya uyumlu hale getirilemiyor.

İspanya Sürdürülebilir Tarım Enstitüsü (IAS) Dr. Jose Alfonso Gómez: “Bunun birçok nedeni var. Sorun, insanların verilerini gizlemesi değil, sadece onları paylaşmak için bir teşvikleri olmaması.”

Dr. Gómez bunu söylerken araştırma topluluğunun bakış açısından konuşuyor. Halihazırda sahip olduğumuz bilimsel verileri diğer araştırmacıların kullanması ve geliştirmesi için sunmak, dünya topraklarının durumuna ve olumsuz eğilimleri tersine çevirmek için neler yapılabileceğine dair genel bir bakış elde etmenin ilk adımıdır.

Dr. Gómez liderliğindeki sürdürülebilir toprak-su kaynakları yönetimine ilişkin bir AB-Çin işbirliği, şimdi tam da bunu yapmak için çalışıyor. Viyana’daki Doğal Kaynaklar ve Yaşam Bilimleri Üniversitesi tarafından yönetilen Shui projesi; uzun vadeli deneylerin sonuçlarının bir harita üzerinde yüklenip görselleştirileceği bir veri tabanı oluşturuyor.

Dr. Gómez: “Bu, toprağı inceleyen araştırmacılar için oldukça faydalı bir araçtır. Örneğin, Yunanistan gibi suyun kıt olduğu bir bölgede asma mahsulleri üzerinde çalışan bir ziraat mühendisi olduğunuzu ve benzer iklim koşullarına sahip bir bölgeden bazı verileri kendi sonuçlarınızla karşılaştırmak istediğinizi varsayalım. Murcia’daki kıtlıkta; sulamayla ilgili üç deneyin yardımcı olabileceğini öne sürdü. Bu deneylerin haritadaki yerine giderseniz; toprak tipi, iklim ve kısıntılı sulama ve tam sulama teknikleri uygularken buldukları verim hakkındaki verileri indirebilirsiniz.”

İkinci bir veri zorluğu da; ortalama bir çiftçi ve toprak sahibinin, tüm bu araştırma projelerinden elde edilen verileri bulduktan sonra, bunu anlaması ve kendi arazisinde kullanması pek olası değildir. Bu,’in çok iyi bildiği bir zorluktur.

Dr. Gómez”Toprak sağlığını ve su kıtlığını iyileştirmek için eksik olan en önemli şey bunun akademisyenlerin işi olmaması… Verileri ve bilgiyi onu kullanacak insanların, çiftçilerin, politika yapıcıların ve şirketlerin eline vermemiz gerekiyor. “

Bu, Hollanda Wageningen Üniversitesi Dr. Luuk Fleskens tarafından da dile getirilen kilit bir noktadır. Sürdürülebilir toprak yönetimi konusunda çok sayıda veri ve bilgi üretilirken, bunun genellikle parçalı olduğunu ve nadiren arazi kullanıcıları ve arazi yöneticilerine uygun hale getirildiğini açıkladı.

Dr. Fleskens: “ Sürdürülebilir toprak yönetiminin iklim, coğrafi konum, toprak türü ve diğer birçok parametreye göre farklılık gösteren karmaşık bir dizi faktöre bakmayı içerdiğinden bahsetmiyorum bile… Üstelik ve belki daha da önemlisi, toprak kalitesi konularını bütünsel olarak ele almaya ihtiyaç var. Belki bir çiftçi, yaşadıkları belirli bir soruna ek olarak, topraklarının neden kötü performans gösterdiğini açıklayabilecek başka toprak parametreleri veya toprak tehditleri olduğunun farkında değildir.”

Dr. Fleskens: “ iSQAPER projesinde çalışan meslaktaşlarımızla geliştirdiğmiz, çiftçiler için özel olarak hazırlanmış bir uygulama olan SQAPP’a girin… Son kullanıcıların topraklar ve sürdürülebilir toprak yönetimi seçenekleri hakkında daha fazla bilgi edinmeleri için dijital toprak bilgilerini kullanışlı bir konum ve formatta bir araya getiriyor.”

Uygulamanın verileri, projenin araştırmacıları tarafından toplandı. Benzer iklimlerde benzer yöntemlerle yetiştirilen toprakları karşılaştırdılar ve bazı yönetim tekniklerinin toprağı diğerlerinden daha sağlıklı hale getirdiğini buldular.

Uygulamayı kullanmak için çiftçilerin; toprak kalitesini bilmek istedikleri arazinin konumunu girmeleri yeterlidir. Uygulama daha sonra tuzluluk, organik madde içeriği ve araziyi etkileyen tehditler gibi toprağın özelliklerinin bir listesini sağlar ve yeni tarım yöntemlerinden sulama tekniklerine kadar toprak kalitesini iyileştirmek için önlemler önerir.

Karmaşıklıkları ayıklamak

SQAPP uygulaması; çiftçilerin topraklarının kalitesini iyileştirmelerine ve ortaya çıkan riskleri belirlemelerine yardımcı olur ve nihayetinde çevre üzerinde daha fazla stres yaratmadan çiftliklerini daha verimli hale getirmelerine yardımcı olur. Bu, topraklarımızı yöneten aktörler arasında farkındalığı ve eylemi teşvik ettiğinden, dünyanın topraklarını iyileştirme büyük planında önemlidir.

Dr. Gómez için; çiftçilerle güven inşa etmek ve neyin işe yarayıp neyin yaramadığına ilişkin geri bildirimlerini dahil etmek için bir sistem kurmak, araştırma ve yenilik eylemlerinin tarım sektörü üzerinde somut bir etki yaratmasının bir başka önemli yoludur.

Toprak yönetimi konusundaki tartışmalarda genellikle tarım tüm dikkatleri üzerine çekerken, gıda üretimi aslında topraklarımızın yerine getirmesine güvendiğimiz birkaç “işlevden” sadece biridir: Aynı zamanda suyumuzu düzenler ve arındırır, etkilerin azaltılmasına katkıda bulunan karbonu depolar, iklim değişikliğinin önlenmesi, çok çeşitli hayvanlar ve bitkiler için bir yuva sağlar ve besin maddelerinin sürdürülebilir döngüsüne izin verir. Toprağımızdan en iyi şekilde yararlandığımızdan emin olmak için, tüm bu temel toprak işlevlerinin dikkate alınması gerekir.

Avrupa’da, AB Ortak Tarım Politikası (OTP) aslında tam da bunu yapmaya çalıştı. Hem gıda üretimi için arazi yönetimini hem de toprağın temel çevresel işlevlerini desteklemeyi hedeflemektedir. Ancak, özellikle yeni ortaya çıkan öncelikler doğrultusunda, politikaların tutarlılığını geliştirmek için hala yer var.

LANDMARK projesinin araştırmacıları; politika ortamının nasıl basitleştirilebileceğini ve farklı ülkelerin özel çıkarlarına ve koşullarına göre nasıl uyarlanabileceğini bulmak istedi. Proje; ülkelerin topraklarını fiilen nasıl kullandıklarına bakarak, Avrupa’da büyük farklılıklar keşfetti. Örneğin, Portekiz’de toprak üzerindeki en yüksek talep, suyu düzenleme yeteneğiyle ilgiliyken, İrlanda’da toprağın karbon depolama kapasitesiyle daha çok ilgileniyorlar. Bu farklılıkların çoğu, çiftçilik sistemi, toprak türü, nüfus büyüklüğü ve her ülkeye özgü diğer faktörlerle ilgilidir. Bu, tüm zeminlerin aynı işlevleri eşit ölçüde yerine getirmesinin beklenip beklenemeyeceği veya daha hedefli bir yaklaşıma ihtiyaç olup olmadığı sorusunu gündeme getirmektedir.

LANDMARK araştırmacıları; Avrupa çapında 13 ülkedeki 94 sahadan alınan verilere dayanarak, tek bir sahadaki toprağın birden fazla işlevi yerine getirebilmesine rağmen, bir toprak fonksiyonuna odaklanmakla diğerine odaklanma arasındaki sinerjilerin ve ödünleşimlerin genellikle doğrusal olmadığını keşfettiler.

Wageningen Üniversitesi ve LANDMARK Projesinin Koordinatörü Dr. Rachel Creamer: “Örneğin, Pannonia gibi bazı Avrupa bölgelerinde biyoçeşitlilik ve iklim düzenlemesi arasında sinerjik bir ilişki varken, Atlantik koşullarında bu ilişki otlak sistemlerinde negatiftir.”

Bu bulgu, yerel koşullara bağlı olarak sürdürülebilir arazi yönetimine yönelik kişiye özel yaklaşımlara duyulan ihtiyacı desteklemektedir.

Spread the love

Project Taara: Lazerle Nehrin Üzerinden İnternet Işınlamak

Previous article

Araştırmacılardan Yapay Zekaya Psikanaliz

Next article

Comments

Comments are closed.

Login/Sign up