Dergi

3D BioPen

Yüksek derecede özelleşmiş olan kartilaj*; alifatik bir ortam içerisinde düşük sayıda hücre bulundurur ve karakteristik olarak avaskülerdir, aynı zamanda içinde nöral yapı bulundurmaz. ...