Bilim

Dişteki Yaşam Arşivi

Araştırmacılar; dişlerin, diş oluşumundan ölüme kadar bireyin yaşamına dair kalıcı bir biyolojik arşivini oluşturduğunu buldu. Çalışması, üreme ve inkarserasyon gibi olayların bir organizma ...