İlk Defa 4D Atomik Hareket Yakalandı
Fizik/Kimya

İlk Defa 4D Atomik Hareket Yakalandı

Gündelik bir maddeden diğerine (donma, erime veya buharlaşma gibi) geçişler “çekirdekleşme” adı verilen ve küçük atom veya molekül kümelerinin (“çekirdekler” olarak adlandırıldığı) birleşmeye ...