Tıp

Glioblastomda Yeni Potansiyel Hedef: Protein ID1’i “Kapamak”

0

Araştırmacılar; Cancer Research’de yayınlanan bir araştırmanın sonuçlarına dayanarak, erişkinlerde sık görülen primer beyin kanseri olan glioblastomun büyümesini ve nüksetmesini yavaşlatmak için yeni stratejilerin ortaya çıkabileceğini umuyor.

Toronto’nun St. Michael’s Hastanesi ve Hasta Çocuklar Hastanesi (SickKids) tarafından yürütülen araştırmalar; ID1 proteininin tümör başlatılması ve büyümesi için kritik olduğunu ve hastalığın kemoterapiye tepkisini etkilediğini öne sürüyor. ID1; diğer genlerin, aktivatörlerine veya inhibitörlerine bağlanarak aktive edilmesini veya baskılanmasını önleyen bir proteindir. Bu çalışmada; bilim insanları ID1’in kanser kök hücrelerinin glioblastomada korunmasına yardımcı olarak tedaviye daha az duyarlı olduklarını buldular.

St. Michael’s Keenan Biyomedikal Bilim Araştırma Merkezi Bilim İnsanı Dr. Sunit Das: “Bu alanın yıllardır, kanser kök hücrelerinin tümör içinde küçük bir popülasyonu var. Ancak tedavi direncine ve kanser direncine aracılık ettiği için kritik öneme sahip. Şimdi bu spekülasyonun kanıtını bulduk.”

Araştırmacılar; CRISPR teknolojisi veya geleneksel olarak psikoz tedavisinde kullanılan bir ilaç olan laboratuvar modellerinde ve insan hücrelerinde protein ID1’i “kapattıklarında;” Psikoz ve Tourette Sendromu (pimozid) glioblastoma tümörlerinin yavaşladığını buldu. Ekip ayrıca; proteinin tamamen “kapatılmasının” tümörlerin kemoterapiye daha az dirençli hale gelmesine yardımcı olduğunu da belirtiyor.

Gliyoblastom; tüm primer beyin tümörlerinin yüzde 15’ini temsil eden agresif bir beyin kanseri şeklidir ve tedavisi genellikle zordur. Terapi genel olarak hastalığı kontrol etmek için birkaç yaklaşımın birleşimini içerir. Ancak şu anda herhangi bir tedavisi yoktur. Hip şarkıcısı Gord Downie ve ABD Senatörü John McCain’in teşhisi son yıllarda glioblastoma profilini yükseltti.

Beyin Cerrahı Dr. Das: “Gliyoblastom için ortalama hayatta kalma oranı iki yıldan azdır. Bulgularımız, tamamen yeni tedaviler oluşturmak için uzun yıllar kaybetmek yerine, kemoterapi gibi sahip olduğumuz tedavilerin etkinliğini artırabileceğimizi ortaya koyuyor.”

Laboratuvar modellerinde, araştırmacılar; ID1’i inhibe etmenin glioblastoma, meme adenokarsinoma ve melanomdaki tümörlerin ilerlemesini yavaşlattığını buldu. İnsan dokusunda; proteinin, hücrelerin glioblastomdaki kemoterapi tedavisine daha dirençli olmasına neden olduğunu buldular. Pimozid ilacı kullanılarak bu proteinin “kapatılması”, genel sağkalımı arttırdı ve glioblastoma tümörlerinin daha az tekrarlanmasına, ilerlemesine ve daha yavaş büyümesine neden oldu.

Dr. Das: “Proteini ilaçla hedeflemek glioblastomlu hastalar için yeni ve potansiyel olarak umut verici bir strateji sunabilir. Bir sonraki adımımız; ID1 için yeni inhibe edici ilaçların geliştirilmesine bakmak ve hedeflemenin etkili olmasını sağlamak için bir deneme başlatmak olacaktır.”

Spread the love

Regent: Süper Bilgisayarları Programlamak İçin Yeni Bir Dil

Previous article

Gelecekte Bilgisayarlar Bakteri Kullanılarak mı Üretilecek?

Next article

Comments

Leave a reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Login/Sign up