Nesnelerin İnterneti olarak bilinen gündelik nesnelerin kablosuz ara bağlantısı; düşük fakat sabit bir elektrik enerjisi kaynağına ihtiyaç duyan kablosuz sensör ağlarına bağlıdır. Bu, doğrudan çevreden elektrik üreten elektromanyetik enerji toplayıcılar tarafından sağlanabilir.

Araştırmacılar; bir enerji hasat makinesinin tasarımını optimize etmek için bir matematiksel teknik, sonlu eleman simülasyonu kullandı. Böylece mümkün olduğunca verimli bir elektrik üretilebilir.

Nesnelerin İnterneti; her biri kendi sürdürülebilir mikro enerji kaynağına ihtiyaç duyan, genellikle küçük, taşınabilir çok sayıda cihazdan oluşur. Piller genellikle değiştirilmeleri veya yeniden şarj edilmeleri gerekeceğinden bunun için yetersizdir. Bunun yerine, en umut verici çözümlerden biri elektromanyetik enerji hasadı olan birçok farklı teknoloji düşünülüyor. Bir elektromanyetik enerji toplayıcı, paralel, statik bir bobine bakan ve birleştirilmiş bir dizi mikromıknatıs tutan titreşen bir plakadan oluşur. Elektrik enerjisi, titreşen mıknatıslar tarafından üretilir ve bir devreye girebilecek elektrik miktarı, bobin ve mıknatısın tasarımına ve aralarındaki boşluğa bağlıdır. Lacroix ve ekibi, mıknatısların son teknoloji NdFeB’ler olduğu, yani, demir ve bor ile nadir toprak metali neodimyum alaşımından oluştuğu bir sistem üzerinde çalıştı. Dizideki mıknatısların aralığı ile bobindeki dönüş sayısı arasındaki bir değiş tokuş yoluyla gücün optimize edilebileceğini buldular; bobin ve dizi arasındaki mesafeyi azaltmak ve mıknatısların kalınlığını artırmak da onu artırabilir. Araştırmacılar bu çalışma aracılığıyla geliştirilen yönergeleri kullanarak hasat makineleri ürettiklerini söylüyor. Bu cihazların havacılık, otomotiv ve biyomedikal sektörlerinde ve Nesnelerin İnterneti’ne güvenmeye başlayan diğer sektörlerde faydalı olması muhtemeldir.

You May Also Like

Geleceğin Fabrikası

Pek çok analist; önümüzdeki on yıl içinde çevrimiçi hale gelecek endüstriyel “nesnelerin…

Elektroniği Fiziksel Prototiplere Entegre Etme

MIT araştırmacıları, elektronik prototipleme için yaygın olarak kullanılan düz platformlar olan “breadboard’ları”…

Altın ve Gümüş Bir Dokunuş

Metaller genellikle iyi elektriksel iletkenlik ile karakterize edilir. Bu özellikle altın ve…

Matbaada Üretilen Büyük Ölçekli Entegre Devreler

Linköping Üniversitesi ve RISE, Campus Norrköping’deki araştırmacılar; ilk kez 100’den fazla organik…