Yazılım

Salgın Hastalıkla Mücadelede Hayati Öneme Sahip Matematiksel Modelleme

0

Yeni bir çalışmaya göre, salgın hastalıkların öngörülmesi ve kontrol edilmesi; daha geniş matematiksel modelleme uygulamasıyla daha kolay ve daha güvenilir olacaktır.

Temel bulgulara ek olarak, çalışma; aynı zamanda mikrobiyologlar, immünologlar ve epidemiyolog gibi çoklu tıbbi ve halk sağlığı kaynaklarından gelen bilgileri içeren modellemenin müdahale stratejileri tasarlamada halk sağlığı planlamacıları için en bilgilendirici olacağı sonucuna varmıştır.

Waterloo Üniversitesi Uygulamalı Matematik Bölümü Profesör Chris Bauch: “Hastalığın yayılmasının matematiksel modelleri bulaşıcı hastalıkların anlaşılmasında ve kontrol edilmesinde oldukça faydalı olabilir. Matematiksel modellemeyi kullanmaya çalışırken aşılması gereken bazı zorluklar var; örneğin, politikayı etkilemek istiyorsanız, politika yapıcıları sürece her adımda dahil etmek zorundasınız. Ayrıca modelleme hedeflerini gerçekleştirmek ve bulaşıcı hastalıkları en iyi şekilde kontrol etmek için iyi verilere de ihtiyaç var.”

Araştırmacılar ayrıca matematiksel modellerin; aşılarla ilgili fikirlerin ve inançların sosyal ağlar yoluyla nasıl yayıldığını ve gerçekleri topluma iletebilecek ve aşılama seçimlerini daha iyi destekleyebilecek müdahalelerin formülasyonuna izin verdiğini anlamada nasıl yardımcı olabileceğini açıkladı.

Araştırmacı Bauch: “Salgın yanıtını bilgilendiren ve yöneten sağlık yetkilileriyle işbirliği yapmak için matematiksel modeller inşa eden araştırmacılar için çok önemlidir. Öncelikle, gerekli verileri elde etmek daha kolay olacak; ikincisi, modelin ön cephede cevaplanması gereken sorulara yönelik olmasını sağlayacak ve son olarak da modelleme sürecine olan güveni arttırmaya yardımcı olacaktır.

Matematiksel modellemenin yararlı olabileceği bir başka alan da aşı tereddütüyle mücadele etmektir. Aşılara erişim dünya çapında daha az sorun yarattığından, aşı konusunda tereddüt edilmesi belki de yüksek aşı alımını sağlamada en önemli engel haline gelecektir.”

Spread the love

Yeni Çalışmaya Göre, Cilt; Zamanı Beyinden Bağımsız Tutuyor

Previous article

Kuantum Materyalin Fraktal Desenleri Keşfedildi

Next article

Comments

Leave a reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Login/Sign up