Katılımcıların gösterdiği videolardan birinin, yayaların sanal insanlar tarafından değiştirildiği ekran görüntüsü. / Techxplore

Rio Grande do Sul Pontifical Katolik Üniversitesi’ndeki araştırmacılar; insanların video dizilerinde sanal insanlarla sunulan geometrik özellikler, kişilikler ve duygular hakkındaki algılarını değerlendirmeyi amaçlayan bir çalışma yürüttü. ArXiv’de önceden yayınlanan bir makalede özetlenen çalışmaları; bilgisayar bilimi araçlarını psikoloji araştırma uygulamaları ile birleştiriyor.

Araştırmacılar çalışamalarını şöyle açıklıyor:
“Son çalışmalarımız üniversitemizdeki psikoloji bölümü ile işbirliği içinde daha büyük bir projenin parçasıdır. Ana fikir; yayalar ve kalabalıklardaki duyguları, kişilikleri ve kültürel yönleri tespit etmeyi video dizilerinden araştırmaktır. Bu yazıda; algı içeren bu araştırma, kullanıcıların sanal karakterlerde duyguları ve kişilikleri algılayıp algılamayacaklarını bilme ihtiyacından kaynaklanmaktadır. Kameranın konumu veya karakter tipi algıları etkileyebilir mi bunu açıklamaktır.”

Araştırmacılar, deneyleri için; spontan videolarda yakalanan yayaların takip dosyalarını içeren ve kayıtlardaki insanları aynı sanal karakterlere dönüştüren bir veri setini uyarladılar. Amaçları; görüntüyü izleyen kişilerin, diğer özelliklerin dikkatini dağıtmak yerine, videolarda sanal insanların davranışlarına odaklanıp odaklanamayacağını değerlendirmekti.

Toplam 73 katılımcıya; mesafeler veya hızlar gibi geometrik özellikler ile videolardaki sanal karakterlerin duyguları ve kişilikleri hakkındaki soruları cevaplamaları istendi. Sonuçta, araştırmacıların amacı; videolarda yayalar sanal insanlar tarafından temsil edildiğinde, insanların geometrik özellikleri, duyguları ve kişilikleri algılama derecelerini değerlendirmekti.

Araştırmacılar, insanların algılarını simüle edilmiş sahneler oluşturularak; geometrik bir özellik, kişilik ve duygular hakkında sorular içeren bir anket aracılığıyla gösterilen üç boyutlu bir ortamda değerlendirdiler.

Her bir OCEAN (kişilik modeli) boyutunun, kırmızı ile gösterilen sanal ajandan elde edilen değerleri. / Techxplore

Araştırmacılar tarafından kullanılan videolar; Kültürel Kalabalık adı verilen, yaya videoları veri setinde belirli özellikleri simüle eden 3 boyutlu bir izleyici uygulanarak oluşturuldu. Katılımcılara bu simülasyonlar gösterildi ve her videodaki belirli özellikleri tahmin etmeleri istendi.

Araştırmacılar tarafından yapılan analizler iki bölüme ayrıldı. İlk olarak; araştırmacılar katılımcıların yoğunluk, açısal değişkenlik, uzaklık ve hız gibi geometrik özellik algılarını, ardından duygu ve kişiliğe ilişkin algılarını değerlendirdi.

Toplanan sonuçlara ilişkin değerlendirmeleri, bakış açılarının insanların algılarını gerçekten engellediğini gösterdi. Bu da, daha fazla çalışma ile, büyük ve kalabalık olayların yüksek yoğunluklu algılarını veya karmaşık olayları (panik durumlar, duyguların geçişleri, vb.) anlamaya yardımcı olabilir.

Araştırmacılar; sanal ajanlar tarafından ifade edilen kişilikleri ve duyguları ifşa etmemiş olsalar ve bunların nasıl hesaplandığını açıklamamış olsalar bile; katılımcılar, genellikle onları geometrik özelliklere bakarak algılayabilir ve tanımlayabilirlerdi. Çalışmaları; insanların gerçek dünyadaki geometrik özellikleri, duyguları ve kişilikleri nasıl algıladıkları hakkında ilginç bilgiler veriyor.

Araştırmacıların temel hipotezleri; yayaların kişilik, duygu ve kültürel yönler gibi içsel özelliklerine göre hareket etmeleri ve bu yönlerin fiziksel ve geometrik davranışlar açısından gözlemlenebilmelidir. Bu yüzden araştırmacılar; doğrultuda çalışmaya devam etmeyi, yeni analizler yapmayı ve kalabalıklardaki yaya davranışlarını daha da araştıran çalışmaları sürdürmeyi amaçlıyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You May Also Like

Blu-ray’in 10.000 Kat Yoğunluk Sunan, 5D Veri Depolama Teknolojisi

 Southampton Üniversitesi’ndeki bilim insanları; son teknoloji lazerler kullanarak ve biraz problem…

Gelecekteki 6G Ağı İçin Bir Şablon Oluşturma

 Geleneksel ağlar; son teknoloji hesaplama, video analizi ve siber güvenlik gibi bant…

Project Taara: Lazerle Nehrin Üzerinden İnternet Işınlamak

Alphabet‘in araştırma ve geliştirme şirketi X’te, Project Taara adlı proje üzerinde çalışan…

Sualtı ve Hava Taşıtı İletişimi Sağlayan Sistem: TARF

MIT araştırmacıları tarafından geliştirilen yeni bir sistemde; sualtı sonar sinyalleri, havada bulunan…