sciencemag

Eski Yunanlılar, yıldızların kişinin karakterini belirleyip belirlemediğini ya da modern çalışmaların ne tür bir kişiliğe sahip olduğumuzu ifade etmesi, uzmanların güvenilir bir kişilik testi yapmalarına neden oldu.Yeni gerçekleştirilen çalışma, insanların dört büyük kişiliğe sahip olduğu gerçeğini değiştiriyor. Katılınan anket sonuçlarına göre dördüncü kişilik tipi tespit edildi. Bu tip “ortalamacılık” olarak adlandırıldı. Kaliforniya Üniversitesi’nde Sosyal Psikolog Richard Robins,” On yıllardır insan kişiliğini araştırıyoruz. Alan nispeten küçük örneklerden ve farklı yöntem ve veri kümelerinden yararlanıyordu. Bir şeyleri gelip temizleyecek birine ihtiyacımız vardı” dedi.

Uzun süren çalışmalar ve yöntemlerin standartlaştırılmasından sonra çoğu Batılı psikolog, genel olarak insanların beş önemli kişilik özelliği sergilediklerini kabul eder. Bunlar nörotisizm, dışa dönüklük, açıklık, anlaşmazlık ve vicdanlılık olarak adlandırılır. Kombinasyona bağlı olarak, bu özellikler üç geniş kişilik türü ortaya çıkarır: esnek, aşırı kontrolsüzlük ve aşırı kontrollü olmayı kapsar. Esnek insanlar duygularını üstlenmeye, başkalarıyla birlikte olmaya ve hayatın olumsuzluklarından geri dönmeye eğilimlidir; “Aşırı kontrol edilen” bireyler, duygularını gizli tutan, uzak ya da utangaçtır; ve “kontrolsüz” insanlar duygusal olarak dürtüsel, hatta bazen saldırgan davranıyor olabilirler.

Kadınlar Rol Model Olmaya Daha Yakın

1.5 milyondan fazla veri alınan ankette ,genç insanların ben-merkezli kişilik tipine sahip olma olasılıklarının daha yüksek olduğunu ve yaşlıların rol model tipine yöneldiğini ortaya koydu. Kadınlar ise bu geçişe erkeklerden daha kolay adapte olabiliyor.Doğa İnsan Davranışıraporunda , 60 yaşın üstündeki kadınlar, katılımcıların rol modellerinin en yüksek oranını temsil ediyor. Amaral, çalışmaya dayalı olarak, kariyer hareketleri veya eskime uygunluğu gibi herhangi bir pratik karar vermemeye karşı uyarıda bulunuyor. Aynı zamanda kişilik tiplerinin evrensel olup olmadığı da açık olmadığını ifade ediyor.

Gerçekleştirilen çalışmada, Evanston, Illinois’deki Northwestern Üniversitesi’nde fizikçi Luís Nunes Amaral ve meslektaşları, internet tabanlı kişilik anketi yanıtlarının dört büyük veri kümesine dönüştürüldü. İngilizce online formlar, katılımcılardan “başkalarını uzak tutuyorum” veya “kendime dikkat çekmekten korkuyorum” gibi ifadelere ne kadar katıldığını veya katılmadıklarını derecelendirmeleri istenildi. Tüm anketler demografik bilgileri kaydetmedi, ancak katılımcıların internete erişimleri ve İngilizce konuşuyor olmaları, çoğunluğun durumunun iyi olduğunu ve Batılı toplumlardan katılım göstermiş olabilecekleri ileri sürülüyor. Araştırmacılar, yanıtları sıralamak ve anket sorularını cevaplayan kişilerin kümelerini belirlemek için bir dizi karmaşık algoritma kullandı.

Nihayetinde dört, üçten fazla güvenilir kişilik kümeleri ortaya çıktı. “Ben-merkezli” kümelenme içinde olanlar, dışa dönüklükte yüksek puan aldı, ancak diğer dört özellikte ortalamanın altındaydı. “Ayrılmış” kümelenme, anlaşmazlık ve duyarlılık bakımından ortalamanın biraz üstünde ve diğerlerinde nispeten düşük puanlara sahipti. “Rol model olma” kümesi, dışa dönüklük, açıklık, uyumluluk ve vicdanlı olma ve nörotisizmde düşük orana sahip olurken, sabit, istikrarlı birey olmada yüksek puan aldı. Keşfedilen üç küme, daha önce keşfedilmiş olan kontrolsüz, aşırı kontrol edilen ve dirençli kişilik tipleriyle eşleşme gösterdi. Robins bunların dışında ortalamacılığın ortaya çıktığını ifade etti. Bu kategori dördüncü grup olarak literatürde yerini aldı.

Gelecekte, bu türlerin kültürler arası olup olmadığını anlamak için analizin farklı dillerde ve farklı ortamlarda, anketleri kapsayacak şekilde genişletilmesi planlanıyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You May Also Like

Karbondioksiti Değerli Ürünlere Dönüştürmek

Karbondioksit (CO2) iklim değişikliğine önemli bir katkıda bulunur ve başta endüstriyel üretim…

İki Dillilik, Doğal Olarak Beynimize Geliyor

 Nörobilimcilerden oluşan bir ekip, beynin tek bir dildeki ve iki farklı dilden…

Dünyanın Manyetik Alan Haritası Tamamlandı!

Dünyanın manyetik alanı, gezegenin iklimi, tektonik kaymaları, yerçekimi ve hatta rotasyonunu etkiler.…

B1 Hücrelerinin Kökeni Hakkında

Yeni bir MDC çalışması immünolojide onlarca yıllık bir tartışmayı çözebilir: Prof. Klaus…