Fizik/Kimya

Yıllardan Günlere…. Yapay Zeka, Fotodinamik Simülasyonlarını Hızlandırıyor

0

Işıkla tetiklenen moleküler reaksiyonların tahmini; oldukça zaman alıcı ve dolayısıyla maliyetlidir.

Bu soruna çözüm olarak; Viyana Üniversitesi Kimya Fakültesi’nden Philipp Marquetand liderliğindeki bir ekip; ışığa bağlı süreçlerin simülasyonunu büyük ölçüde hızlandıran, yapay sinir ağlarını kullanan bir yöntem sundu. Yöntem; karsinojenezin* ilk aşamaları veya maddenin yaşlanma işlemleri gibi biyolojik işlemlerin daha iyi anlaşılması için yeni olanaklar sağlar.

Teorik Kimya Enstitüsü Bilim İnsanı Philipp Marquetand: “Bu çalışmada, Viyana ve Berlinli araştırmacılar; yapay zekanın etkili fotodinamik simülasyonları nasıl sağladığını göstermektedir. Fotosentez, insan görsel algısı veya cilt kanseri gibi foto-kaynaklı süreçleri anlamak için; moleküllerin UV ışığının etkisi altında hareketini anlamamız gerekir. Klasik mekanik hesaplamalara ek olarak, hesaplama açısından oldukça fazla olan kuantum mekaniğine de ihtiyacımız var. ”

Önceki yöntemlerle, araştırmacılar; yalnızca birkaç saniyelik hesaplama süreleriyle, pikosaniye aralığında (1 pikosaniye = 0.000 000 000 001 saniye) foto-indüklenmiş en hızlı süreçleri tahmin edebildiler. Yeni yöntem ise; daha az hesaplama süresiyle, bir nanosaniye (1.000 pikosaniye) aralığında, daha uzun süreler boyunca simülasyon yapmak için yapay zekayı kullanır.

Sinir Ağlarını Öğrenmek

Yaklaşımlarında, araştırmacılar; yapay sinir ağları, yani beynimizin işleyişini taklit eden matematiksel modeller kullanır.

Araştırmanın bir parçası olarak, araştırmacılar; görsel süreçlerimizi mümkün kılan molekül retinalinin yapı taşı olan ”metilenimonyum katyon” denilen bir test molekülünün fotodinamik simülasyonlarını gerçekleştirdiler.

Doktora Öğrencisi Julia Westermayr: “İki aylık hesaplamanın ardından, bir nanosaniye için reaksiyonu yeniden üretebildik; önceki yöntemlere dayanarak, simülasyon yaklaşık 19 yıl sürecekti.”

İspat

Philipp Marquetand: “Nanosaniye aralığında fotokimyasal işlemlerin çoğunluğu gerçekleşiyor: Stratejimizle yeni bir tahmin boyutuna giriyoruz. Prensip olarak sunduğumuz yaklaşım, DNA yapı taşları da dahil olmak üzere geniş bir dizi daha küçük moleküle uygulanabilir. ”

Bir sonraki adımda, araştırmacılar; amino asit tirozini tarif etmek için, yöntemlerini kullanmak isterler. Tirozin; çoğu proteinde ortaya çıkar ve ışığın etkisiyle zarar gördükten sonra körlüğün ve cildin yaşlanmasını arttırdığından şüphelenilir. Çalışma yazarlarına göre, genel olarak sunulan strateji; ışığa duyarlı ilaçlar dahil, her bakımdan ışık kontrollü işlemlerin daha iyi tahminlerini destekleyebilir.

* Karsinojenez (Neoplastik Transformasyon): Karsinojenlerin çoğunlukla sinyal iletim yollarıyla etkileşimi sonucu belirli bir süreçte gelişen ve birbirini izleyen çok basamaklı hücresel değişikliklerin yer aldığı kontrolsüz hücre çoğalmasıdır.

Spread the love

Küçük Yapay Sinir Ağlarıyla, Cep Telefonundan Bile “Güçlü AI”ler Oluşturulabilecek

Previous article

Irene Joliot-Curie

Next article

Comments

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Login/Sign up