İnsan beyninin analizi; sinirbilimin temel amacıdır. Bununla birlikte, metodolojik nedenlerle, araştırmalar büyük ölçüde model organizmalara, özellikle de fareye odaklanmıştır.

Sinirbilimciler, beyin cerrahisi müdahalelerinden elde edilen dokuları kullanarak, insan sinir devreleri hakkında yeni bilgiler edindiler. Üç boyutlu elektron mikroskobu verileri; insanlarda fareye kıyasla yeni bir genişletilmiş internöron ağı ortaya çıkardı. İnsan korteksindeki bu belirgin ağ bileşeninin keşfi; sağlık ve hastalıktaki işlevinin daha ayrıntılı analizini sağlıyor.

İlk bakışta, farelerin ve insanların beyinleri şaşırtıcı bir şekilde benzerdir: Beyinlerimizi oluşturan sinir hücreleri çok benzer şekil ve özelliklere sahiptir, elektriksel uyarımın moleküler mekanizmaları yüksek oranda korunmuştur ve diğer türlerde bulunan birçok biyofiziksel fenomen, aynı zamanda beyin için de geçerli gibi görünmektedir.

Helmstaedter ve ekibi; fareler, maymunlar ve insanlardaki nöron ağlarını analiz ederek ve bunların bütün yapılarını beyin dokusu biyopsilerinde (sözde konektomlar) haritalayarak, insan kortikal ağlarının, esasen farelerde bulunmayan yeni bir nöronal ağ tipi geliştirdiğini keşfettiler. Bu nöronal ağ; inhibitör internöronlar arasında bol miktarda bağlantıya dayanır.

Beyin Cerrahı Hanno-Sebastian Meyer ve TU Münih’teki ekibi tarafından gerçekleştirilen beyin cerrahisi müdahalelerinden alınan biyopsileri kullanan araştırmacılar; insan beyni örneklerinde yaklaşık bir milyon sinapsı haritalamak için 3 boyutlu elektron mikroskobu uyguladılar. Verileri, insanlarda; ana nöronların innervasyonu (sinaptik bağlantılar) büyük ölçüde benzer kalırken, birbirleriyle bağlantı kuran (insanlarda zenginleştirilmiş) beklenmedik bir internöron yanlılığı ortaya çıkardı.

Araştırmacı Sahil Loomba: “Bu bize bir internörondan internöron ağının neredeyse on kat genişlemesini öneriyor.”

Araştırmacı Helmstaedter: “Internöronlar, çok tuhaf bir şekilde davranan kortikal sinir hücrelerinin yaklaşık dörtte biri ila üçte birini oluştururlar: Ancak, diğer nöronları aktive etmek için değil, onları susturmak için oldukça aktiftirler. Tıpkı anaokulu bakıcıları veya müzedeki güvenliği gibi, çok zahmetli ve yüksek düzeyde enerji tüketen faaliyetleriyle, başkalarını huzurlu ve sessiz tutmaktır. Şimdi bir oda dolusu müze güvenliklerinin birbirini karşılıklı olarak susturduğunu hayal edin. İnsan beyninin geliştirdiği şey bu! Ama bu ne anlama gelebilir? Teorik çalışma, bu tür susturucu ağlarının, son olayların nöronal ağda tutulabileceği süreyi uzatabileceğini öne sürdü: Çalışma belleğini genişletmek…. Aslında, daha uzun işleyen belleğin daha karmaşık görevlerle başa çıkmanıza, muhakeme yeteneğinizi geliştirmenize yardımcı olması son derece makul…

Yeni keşif, insanlarda yoğun bir şekilde daha fazla çalışmayı hak eden ilk net ağ yeniliğini önermektedir. Aynı zamanda patolojik bir değişim alanı da olabilir ve nöropsikiyatrik bozukluklar bağlamında incelenmelidir. Son olarak; günümüzün ana AI yöntemlerinin hiçbiri bu tür nöronlar arası ağları kullanmaz.”

You May Also Like

Geniş Etkilere Sahip Bulgularda Çoğu ‘Sessiz’ Gen Mutasyonun, Nötr Değil Zaralı Olduğu Ortaya Çıktı

1960’ların başında, Michigan Üniversitesi mezunu Marshall Nirenberg ve diğer birkaç bilim insanı,…

Elektrik Üretmek için Vücudun Kendi Şekerini Kullanan Ultra İnce Yakıt Hücresi

Glikoz, yediğimiz gıdalardan aldığımız şekerdir. Vücudumuzdaki her hücreye güç veren yakıttır. Glikoz,…

BioNTech CEO’su Uğur Şahin: Hasarlı veya eski organların yaşlanma süreci tersine çevirilebilir

Prof. Dr. Uğur Şahin, gelecekte hasar görmüş organların gençleştirilmesinin mümkün olabileceğine inandığını…

Yapay zeka felçli bir kadına sesini nasıl geri verdi?

UC San Francisco ve UC Berkeley’deki araştırmacılar, beyin sapı felci nedeniyle…