Bilim

Şekerli Jel ile Dönüştürülen Aşı Depolama ve Nakil

0

Bir çok aşı, sürekli, “soğuk zincir” olarak adlandırılan soğuk ısılarda tutulmalıdır. Bu olmadan; verimliliklerini kaybedebilirler. Ancak; bir aşının buzdolabında saklanması, özellikle de dünyanın uzak ve yoksul bölgelerinde bir sorun teşkil etmektedir. Viral aşıları haftada 40 santigrat derece’ye kadar sıcaklıklarda saklamak için kararlı ve uygun maliyetli bir yol geliştirilmiştir.

Yeni yöntem; mevcut aşılardaki aktif bileşenleri, yüksek sıcaklıklarda bile sekiz hafta veya daha uzun süre canlı kalabilecekleri şekerli bir jel ile birleştirir. Çalışma Scientific Reports‘da “Düşük Maliyetli Şeker Filmlerinde Viral Aşıların Isıl Stabilizasyonu” başlıklı bir makalede yayınlandı.

Termal olarak kararlı aşıların geliştirilmesi; dünya genelinde aşı erişilebilirliğini artırabilir. Makalede, McMaster Üniversitesi‘nden araştırmacılar; FDA onaylı materyaller kullanan canlı aşıları stabilize etmek için basit ve uygun maliyetli bir metot ayrıntılandırmaktadır.

Böylelikle; termal olarak etkisiz hale getirilebilir. McMaster Üniversitesi’ndeki araştırmacılar; FDA onaylı materyaller kullanan personelin kullanımına uygun aşıları stabilize etmek için basit ve uygun bir yöntem, bir metot ayrıntılandırdılar.

McMaster Üniversitesi’nde Kimya Mühendisliği Profesörü Vincent Leung: “Bu, bizim için teknolojinin son uygulamasıdır. Laboratuvarda çalıştığımız bir şeyin insanların bir gün hayatını kurtarmak için kullanılabileceğini hayal etmek çok heyecan vericidir.”

Araştırmacılar; aşıları ve şekerleri (pullulan ve trehaloz) birleştirmek, krem ​​ve şekeri kahveye karıştırmak kadar basit olduğunu söylüyor. Trehaloz; genellikle bir kriyoprotektan ve dengeleyici madde olarak kullanılan bir disakkarittir. Pullulan, gıda endüstrisinde; gıdaların raf ömrünü uzatmak için kullanılan iyi film oluşturma yeteneklerine sahip bir polisakarittir.

Araştrımacılar; bir pullulan ve trehaloz karışımı içinde zarflanmış DNA (Herpes Simplex Virus tip 2) ve RNA (İnfluenza A virüsü) viral aşılarını kurutmaktadır. Canlı zayıflatılmış HSV-2 aşısı; 40 ° C’de en az iki ay saklanma etkinliğini korurken, aktif olmayan grip aşısı; immünojenitesini, en az üç ay depoda tutabildi. Ayrıca araştırmacılara göre; bu çalışma, termo-duyarlı aşıların, soğutma gerektirmeyen termo-stabil aşılara dönüştürülmesini sağlayan ve böylece dünya genelinde aşı dağıtımının geliştirilmesine katkıda bulunan basit bir yaklaşım da sunuyor.

Yeni aşı saklama yöntemi; bir aşının aktif bileşenlerini, aşı içinde kapamak için kuruyan bir şeker-jel kombinasyonuyla doldurulmuş küçük dozluk bir kapta askıya alır. Daha sonra klinisyenler aşıyı suyla yeniden oluşturur ve normalde olduğu gibi hastalara uygular.

Araştırmacılar; yöntemin, örneğin Afrika’nın etkilenen bölgelerine Ebola aşısının gönderilmesinde ideal olacak hafif, dayanıklı ve kompakt dozlar yarattığını belirtti. Soğuk zincirin korunması, insanları uzak ve fakir bölgelerde aşılamak için önemli bir engeldir. Örneğin; aşılama ve aşılama altyapısının sorunsuz bir şekilde bulunamaması gibi… Soğuk zincir mücadelesi o kadar büyük ki, araştırmacılar; bazı bölgelerde aşıların güneş enerjili mini buzdolapları taşıyan develer tarafından taşınması gerektiğini söylüyor. Bu yüzden asla aşılanamayan bazı popülasyonlar var.

Bu süreç; bir aşı hazırlamak için yalnızca marjinal bir maliyet ekler ve neredeyse tüm taşıma maliyetini ortadan kaldırır. Bu da toplam aşılama maliyetinin % 80’ini oluşturur.

DVM, İmmünoloji Uzmanı Patoloji ve Moleküler Tıp Profesörü Dr. Ali Ashkar: “Her türlü parayı aşı geliştirmek için harcayabilirsiniz, ancak devre dışı bırakılmışsa da bir saat öncesinden yüksek sıcaklıkta, bir kişiye uygulayabilirsiniz, farketmez.”

Viral Patojenler Uzmanı Biyokimya ve Biyomedikal Bilimler Bölümlerinde Yardımcı Doçent Matthew Miller: “İnsanların ihtiyaç duyduğu yerlere aşı alamıyorsanız, bunlara sahip olmanın da bir anlamı yok.”

Depolama ortamındaki malzemeler; FDA tarafından onaylanmış ve ticarileşme yolunu basitleştirmiştir.

Spread the love

Plastik Kirliliğine Dikkat Çekmek İçin, 450 Yıl Sürecek Canlı Yayın

Previous article

1 ve 0’ın Ötesinde: Tek Cihazda Daha Fazla İşlem Daha Fazla Bilgiyle Mantık Transistörü

Next article

Comments

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Login/Sign up