Soykırım Mağdurlarının Beyin Fonksiyonlarındaki Farklılık
Eurasia Review

5. Avrupa Nöroloji Akademisi Kongresi’nde sunulan yeni araştırma; Holokost*ta hayatta kalmanın, beynin; strese cevap, hafıza, motivasyon, duygu, öğrenme ve davranıştan sorumlu kısımlarını etkileyen gri maddenin** azalımı ile yaşam boyu psikolojik ve biyolojik bir etkiye sahip olduğunu buldu.

MRG taramasından yararlanılan çalışmada; ortalama 79-80 yaşlarında 56 kişiden oluşan beyin fonksiyonlarına bakılarak, 28 Holokost mağdurunu (Holokost’la kişisel veya aile öyküsü bulunmayan 28 denekle) karşılaştırdı. Hayatta kalanlar, kişisel veya aile öyküsü aracılığıyla doğrudan Holokost’a maruz kalmamış benzer yaştaki deneklere kıyasla, beyinde belirgin bir şekilde azalmış gri madde hacmini gösterdi.

Çalışma; 1945’te 12 yaşın altındaki hayatta kalanlar arasında farklılık gösterdi. Gri maddedeki azalma; çocuklukta gelişen beynin stresli ortamlara karşı daha yüksek kırılganlık gösterdiğini buldu. Önceki araştırmalara paralel olarak, çalışma; savaş gazileri ve erken yaşta strese maruz kalan kişilerde Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) ile ilişkili beyin alanlarında gri maddenin azaldığını buldu. Bununla birlikte, araştırma ayrıca; beynin diğer bölgelerinde gri maddede meydana gelen azalmanın, daha önce TSSB çekenlerde bulunanların ötesine geçtiğini göstermiştir. Ancak aşırı strese rağmen, kurtulanlar savaştan sonra kişisel ve profesyonel yaşamlarından memnun olduklarını bildirdiler.

Araştırmacılar şu anda Holokost’un hayatta kalanların çocukları ve torunları üzerindeki etkilerini araştırıyor. Hayatta kalanların çocuklarındaki erken sonuçlar; duygu ve hafızanın işlenmesinde yer alan beyin yapıları arasında daha az bağlantı olduğunu gösteriyor. Araştırmacılar tarafından; stres direnci ve travma sonrası büyümenin biyobelirteçlerini tanımlamak ve çocuklarına bulaşmasının davranışsal ve psikolojik faktörlere mi yoksa genetik faktörlere mi dayandığını belirlemek için ileri araştırmalar yapılmıştır.

Soykırım Mağdurlarının Beyin Fonksiyonlarındaki Farklılık
Avrupa Nöroloji Akademisi Kongresi /Avrupa Nöroloji Akademisi

Profesör Nörolog Ivan Rektor: “70 yıldan uzun bir süre sonra, Soykırım’dan sağ kalmanın beyin işlevi üzerindeki etkisi önemlidir. İşleme katılan beyin yapılarında önemli farklılıklar olduğunu ortaya çıkardık: Duygusallık, hafıza ve sosyal biliş, yüksek düzeyde stres, aynı zamanda Holokost kurtulanları ve kontrol grupları arasında travma sonrası büyüme gibi… Erken sonuçlar bunun hayatta kalan çocuklarda da geçerli olduğunu göstermektedir.

Umudumuz, bu bulguların ve devam etmekte olan araştırmalarımızın, hayatta kalanların ve onların soyundan gelenlerin dayanıklılık ve büyümelerini desteklemek için tedaviye odaklanarak, bu deneyimlerin etkisi hakkında daha fazla bilgi edinmemize izin vermesidir.”

*Holokost: Nazi Soykırımı, Yahudi Soykırımı ya da Ha-Shoa; Adolf Hitler liderliğindeki Nazi Partisi’nin yönettiği Nazi Almanyası döneminde, işgal edilen sınırlar içerisindeki yaklaşık altı milyon Yahudi’nin sistemli bir şekilde öldürüldükleri soykırım.

**Gri Madde: Çoğunlukla nöronların hücre gövdelerinin bulunduğu, miyelin kılıfı olmayan bölümdür.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You May Also Like

Karbondioksiti Değerli Ürünlere Dönüştürmek

Karbondioksit (CO2) iklim değişikliğine önemli bir katkıda bulunur ve başta endüstriyel üretim…

İki Dillilik, Doğal Olarak Beynimize Geliyor

 Nörobilimcilerden oluşan bir ekip, beynin tek bir dildeki ve iki farklı dilden…

Dünyanın Manyetik Alan Haritası Tamamlandı!

Dünyanın manyetik alanı, gezegenin iklimi, tektonik kaymaları, yerçekimi ve hatta rotasyonunu etkiler.…

B1 Hücrelerinin Kökeni Hakkında

Yeni bir MDC çalışması immünolojide onlarca yıllık bir tartışmayı çözebilir: Prof. Klaus…