Hematein bazlı X ışını boyama protokolünün uygulanmasından sonra, aynı fare karaciğer lobinden türetilen histolojik mikroskobik slayt (D) ile karşılaştırıldığında NanoCT verileri… (A-C). /Science Reports

Histoloji; patoloji laboratuvarında bulunan mikro ölçekte çalışılan dokuların, yapısal detaylarını tanımlamak için kullanılır. Ancak; aynı düzlemle sınırlı oldukları için analizler; iki boyutlu (2D) kalırlar. X-ışını mikro ve nano-bilgisayarlı tomografi (nanoCT) içeren tahribatsız (zarar vermeden) 3D teknolojileri; anatomik yapıları anlamak için geçerliliğini kanıtlamıştır. Çünkü bunlar; isteğe bağlı görüntüleme açılarına ve 3D yapısal detaylara izin verir.

Bununla birlikte, yumuşak dokunun zayıflaması/incelmesi; 3D sanal histoloji alanındaki uygulamalarını da engellemiştir.

Scientific Reports‘da yayınlanan çalışmada; Mark Müller ve Fizik ve Biyomühendislik Bölümü’ndeki meslektaşları; özellikle hücre çekirdeğini hedef alan bir hematein* bazlı X-ışını boyama yöntemi geliştirdi. Ardından bu çalışmayı; bir farenin bütün karaciğer lobunda uyguladılar.

Yeni boyama protokolü; doku mimarisinin nanometre ölçeğinde 3D görselleştirilmesi için yeni geliştirilen, yüksek çözünürlüklü nanoCT sistemini birleştirdi. Sonuçlar; hücre çekirdeğinin mekansal dağılımının yanı sıra; gerçek 3D morfolojisini (yapıbilimsel) de ortaya çıkardı. Teknik; aynı zamanda geleneksel histolojiyle de uyumluydu. Çünkü yumuşak doku numuneli mikroskobik slaytlar; (yumuşak doku örneği) ilave counterstainin** yanı sıra, aynı protokolle boyanabilir. Yöntem, laboratuvarda X-ışını CT cihazları ile birlikte histopatolojide gelecekteki uygulamalarda kullanılabilir.

Hematein bazlı X-ışını boyamasının uygulanmasından sonra elde edilen kontrastı vurgulayarak, boyanmadan önce ve sonra aynı fare karaciğer lobülünün CT dilimleri… Her iki veri setinde de aynı parametreler kullanılarak, Xradia Versa 500 microCT ile elde edildi. Her iki veri setindeki voxel boyutu 13,5 µm’dir. (A, C ve E) Kartezyen eksenleri boyunca görünüşleri temsil eden, boyanmamış fare karaciğer lobülünün görüntülerine genel bakış… (B, D ve F) Kartezyen eksenleri boyunca görünümleri temsil eden boyamanın ardından (A, C ve E) ‘deki aynı fare karaciğer lobülü örneğinin görüntülerine genel bakış. Bu şekilde damar gibi anatomik yapılar da görselleştirilmiştir. /Science Reports

Histoloji; patoloji laboratuvarında doğru bir mikroanatomik tanı için mevcut altın standarttır. Ancak teknikler ve sonuçlar 2D ile sınırlıdır. Örneğin, bir 3D biyopsi; geleneksel ve modern immünohistokimyasal ve histolojik boyama teknikleriyle genellikle çok ince mikroskopik slaytlar (2-10 µm kalınlıkta dilimler içeren) kullanılarak incelenir. Mikro ve nanoCT, dokunun 3 boyutlu olarak doğru bir şekilde yeniden oluşturulmasını sağlayan güçlü araçlardır. Teknolojideki gelişmeler; büyük partikül hızlandırıcılardan laboratuvar bazlı X-ışını cihazlarına kadar değişen cihazları kullanarak, mevcut 2D konvansiyonel histolojiye kıyasla nispeten, yüksek çözünürlük sağlamıştır.

Teknik gereksinimlerin yanı sıra; fototungstik asit (PTA), iyot potasyum iyodür (IKI), etanol (12E) iyot veya metanol (12M) içindeki iyot gibi X ışınına uygun, boyama maddeleri (kontrast maddeler) de önemlidir. Ancak mevcut boyama maddeleri, kapsam ve etkinlik bakımından şu anda sınırlıdır.Histopatolojide yeni nesil tıbbi teşhis geliştirilirken; bilim insanları, teknikleri optimize etmeyi ve doku mimarisini hücresel seviyeden doku ölçeğine kadar anlamayı hedeflemektedir.

Klinik patolojide ilk tanı sırasında; hücre çekirdeği ve stoplazma önemlidir. Bu nedenle hemen hemen her histolojik numune; çekirdek ve stoplazmayı tanımlamak için standart hematoksilen ve eozin (H&E) (hücrenin bazik kısmı-H-pembe renge ve hücrenin asidik kısmı-E-mavi renge boyanır) protokolü ile boyanır. Ancak hematoksilin*** boyaması için standartlar sabit değildir ve çeşitli doku tipleri ve/veya tedavi öncesi parametreleri nedeniyle protokolde birçok değişken mevcuttur.

X-ışını için microCT ve nanoCT’nin histolojik uyumluluğunun gösterilmesi, geleneksel 2D histolojisi ile birlikte hematein bazlı boyama yöntemi geliştirdi. (A) Uygulanan hematein bazlı boyamadan ve aynı parafin bloğuna gömüldükten sonra aynı fare karaciğer lobül numunesinden elde edilen 3 um kalınlığında temsili histolojik mikroskobik slayt. Koyu hepatos içindeki büyük hepatosit hücre çekirdeklerinin ve Kupffer hücreleri ve SEC’ler gibi daha küçük hücre çekirdeklerinin net bir şekilde görselleştirilmesi ve BC ağı beyaz olarak görüntülendi. (B) eozin Y’nin standart karşı leke ile uyumluluğu (A) ‘da görülen müteakip bir mikroskobik slaytta gösterilmiştir. Hücre çekirdekleri, pembe renkli sitoplazmanın yanında mor renkte gösterilmiştir ve sonuçta yumuşak doku numunesinin tipik H&E boyalı mikroskobik slaytları ortaya çıkar./Science Reports

Araştırmacılar; yumuşak doku numunelerinde hücre çekirdeğinin doğrudan 3D görselleştirilmesine izin vermek için, özellikle CT için geliştirilmiş hematein bazlı bir boyama protokolü başlattı. X-ışını uygun boyalarıyla birleştirilmiş mikroCT veya nanoCT’nin güçlü potansiyeli, hücresel nano mimaride osteoartrit ve kanser de dahil olmak üzere; hastalığın anlaşılması için doku organizasyonuna dair ileriye dönük görüşler sağlayacaktır.

Boyama protokolü; basit ve yeniden üretilebilir, bütün organ CT boyama için uygundur. 3D görselleştirme ve yumuşak doku örneklerinin derinlemesine, tahribatsız analizi ile bir araya getirilmiştir. Protokolde listelenen boyama maddelerine kolayca erişilebilirken, CT kombine X-ışını uygun protokolü yumuşak doku numunesi analizleri için, daha fazla karmaşıklığa izin verir. Boyama protokolündeki adımlar, laboratuvarda 3D histoloji, gelişimsel ve yapısal biyoloji çalışmaları da dahil olmak üzere; farklı doku tipleri ve farklı uygulamalarda daha fazla optimizasyon gerektirecektir.


X-ışını, 3D sanal histoloji için çekirdeğe özgü boyama etkeni protokolü. Boyama protokolü ve hematein bazlı X ışını boyamanın yumuşak doku ile etkileşimi. (A) Geliştirilen hematein bazlı boyama prosedürü; inkübasyon ve boyama zamanları da dahil olmak üzere bireysel adımları gösterir. Boyama aşaması 1, ağır metal kaynağı olarak kurşun asetat trihidrat kullanılarak gerçekleştirildi. Kurşun asetat trihidrat, damıtılmış su içinde çözüldü ve çalışma çözeltisi (A) (WS (A)) olarak adlandırılır. Boyama aşaması 2, mutlak etanol (WS (B),% 10 (ağırlık / hacim); c = 333 mM) içerisinde bir hematein çözeltisi içermiştir; bu, hematoksilenden türetilmiştir ve WS (A) ‘ya eklenmiştir. (B) Yumuşak doku numunesinde yerinde yapılan pozitif yüklü hematein lead kompleksi (mor), hücre çekirdeğinde bulunan DNA’nın (turuncu) negatif yüklü fosfat omurgası ile etkileşime giriyor. DNA ile kompleks hematinin kompleksinin seçici etkileşimi, fiksasyon sırasında veya lekelenmeden önce yumuşak dokunun asitleştirilmesiyle sağlanır ve hücre çekirdeğinde hematin lead kompleksinin daha yüksek birikmesine izin verir. /Science Reports

 

* Hematein veya hematin: Laboratuvarda boyamada kullanılan, okside edilmiş bir hematoksilin türevidir.

** Counterstain: Ana boyaya zıt olan ve mikroskop kullanarak boyalı yapının kolayca görülebilmesini sağlayan bir renktir.

*** Hematoksilin: Aynı zamanda doğal siyah 1 veya C.I 75290 olarak da bilinir. Odun ağacının öz odunlarından elde edilen bir bileşiktir. Hematoksilen ve eozin, histolojide en sık kullanılan lekelerden biri olan hematoksilen ve eozin lekesini oluşturur.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You May Also Like

Karbondioksiti Değerli Ürünlere Dönüştürmek

Karbondioksit (CO2) iklim değişikliğine önemli bir katkıda bulunur ve başta endüstriyel üretim…

İki Dillilik, Doğal Olarak Beynimize Geliyor

 Nörobilimcilerden oluşan bir ekip, beynin tek bir dildeki ve iki farklı dilden…

Dünyanın Manyetik Alan Haritası Tamamlandı!

Dünyanın manyetik alanı, gezegenin iklimi, tektonik kaymaları, yerçekimi ve hatta rotasyonunu etkiler.…

B1 Hücrelerinin Kökeni Hakkında

Yeni bir MDC çalışması immünolojide onlarca yıllık bir tartışmayı çözebilir: Prof. Klaus…